SCHEMATHERAPIE

Je leert jezelf zodanig veranderen dat je je beter gaat voelen, beter voor jezelf kunt zorgen en beter voor jezelf op kunt komen. Je leert voelen wat je behoeften zijn en je leert hier op een gezondere manier voor op te komen.

IS SCHEMATHERAPIE IETS VOOR MIJ?

Schematherapie helpt je de oorsprong van gedragspatronen te doorgronden en te veranderen. De invloed van ervaringen uit je jeugd op je patronen en dagelijkse leven wordt onderzocht.  Je leert jezelf zodanig veranderen dat je je beter gaat voelen, beter voor jezelf kunt zorgen en beter voor jezelf op kunt komen. Je leert voelen wat je behoeften zijn en je leert hier op een gezondere manier voor op te komen. Hierdoor verandert niet alleen je gedrag, maar veranderen ook je gedachten en gevoelens.

Bron: Vereniging voor Schematherapie

Tract - Psychologische Zorg Schematherapie

Schematherapie komt voort uit de cognitieve gedragstherapie (CGT). Deze therapievorm trekt steeds meer aandacht. Jeffrey Young ontwikkelde deze therapie rond 1990, in de eerste plaats voor clienten die onvoldoende baat hadden bij een behandeling met de klassieke CGT. Deze clienten hadden vaak een een varieteit aan symptomen (klachten), in combinatie met moeilijke interpersoonlijke patronen.

Vergeleken met CGT heeft schematherapie een meer intensieve focus op de volgende drie onderwerpen: problematische emoties, biografische aspecten en de therapeutische relatie.

Schematherapie biedt een complex maar ook zeer gestructureerd model, waarmee de problematiek overzichtelijk in beeld kan worden gebracht. Ook biedt het concrete behandelingsmogelijkheden voor veel verschillende probleemprofielen. Het is daarmee een ‘stoornisoverschrijdende’ psychotherapeutische benadering.

Het belangrijkste concept in Schematherapie is dat van de disfunctionele schema’s. Dit zijn alomtegenwoordige patronen die gedachten, emoties, herinneringen, waarnemingen, gedragingen en interpersoonlijke verhoudingen beinvloeden.

De huidige Schematherapie biedt naast het concept van disfunctionele schema’s tegenwoordig ook het schemamodus-concept. Dit werd in 2003 door Young gepresenteerd. Schemamodi zijn te omschrijven als gemoedstoestanden die met schema’s samenhangen. Ze worden door actuele situaties opgeroepen. Het opkomen van dergelijke schema-gerelateerde gemoedstoestanden gaat gepaard met veranderend denken, voelen en gedrag.

Voor de werkzaamheid van Schematherapie bestaat inmiddels een wetenschappelijke basis. Nog steeds lopen er onderzoeken naar de werkzaamheid bij verschillende aandoeningen en doelgroepen, w.o. jongeren.

Uit: A. Arntz en G. Jacobs, Schematherapie. Amsterdam, 2012.

Beroepsverenigingen

Wil je meer weten over onze dienstverlening?
NEEM CONTACT OP