Van aanmelding tot afsluiting

Een behandeltraject bestaat uit diagnostiek, behandeling en een afsluitingsfase. Het is, om in aanmerking te komen voor behandeling, niet noodzakelijk om een verwijzing van uw huisarts te hebben.

HOE VERLOOPT HET HELE TRAJECT?

U kunt zichzelf aanmelden voor behandeling of u kunt door worden verwezen door uw huisarts of een andere zorgverlener. De wachtlijst bedraagt momenteel ongeveer …. weken.

De aanmeldprocedure is als volgt geregeld:

U neemt contact op per mail of telefoon. In een oriënterend telefoongesprek wordt samen bepaald of u bij Tract aan het goede adres bent.

Wanneer u bij mij terecht kunt en wilt, wordt u op de wachtlijst geplaatst of er wordt, indien mogelijk, een intakegesprek gepland.

Wanneer er geen match is of de klachten of hulpvraag niet passen bij het behandelaanbod, verwijs ik u terug naar uw verwijzer, of geef ik u een tip waar u misschien beter terecht kunt. Zo mogelijk geef ik daarbij een passend advies waarmee u verder kunt zoeken naar passende hulp.

Diagnostiek betekent: onderzoek naar aanwezigheid van ziekte of stoornis.

Voordat een psychologische behandeling kan beginnen, moet eerst worden vastgesteld wat er aan de hand is. Wanneer duidelijk is met welk psychologisch probleem u kampt, geven we er een naam aan (de diagnose).

Om een diagnose te kunnen stellen is informatie nodig. Hiervoor wordt u gevraagd vragenlijsten in te vullen, en er zijn gesprekken. Een of twee gesprekken zijn meestal genoeg.

Het is vaak van meerwaarde om één of meer gezinsleden of een andere naaste een keer mee te nemen. Zeker in deze eerste fase kunnen zij helpen de problemen en klachten goed in beeld te brengen. Voel u dus vrij om bij de intake iemand mee te nemen. Bij kinderen worden bij de intake altijd beide ouders verwacht.

De diagnose wordt gesteld door Josephien van Stokkum. Zij heeft een psychodiagnostische aantekening (BAPD) en is geregistreerd GZ-psycholoog. Zij is gekwalificeerd voor psychodiagnostiek.

Als duidelijk is wat er aan de hand is, bespreken we of de problematiek bij Tract kan worden behandeld.

Zo ja, bespreken we samen wat de doelen zijn van de behandeling en hoe we die doelen willen bereiken. Naar aanleiding hiervan maakt Josephien van Stokkum een behandelplan. Als u dat wilt, kan dit plan voor u op papier worden gezet.

Bij verwijzing door huisarts, psychiater of andere instantie kan deze bij een langer durende behandeling (> 12 weken) een afschrift van het behandelplan ontvangen in de vorm van een brief. U geeft daarvoor altijd eerst toestemming.

Wanneer Tract u niet kan helpen, wordt zo mogelijk gekeken waar u wel terecht kunt.

Als duidelijk is wat we gaan doen begint officieel de behandeling. We gaan aan het werk in de therapiekamer, maar de tijd tussen de afspraken door is net zo belangrijk. Het kan zijn dat u tussen de sessies door een opdracht meekrijgt.

De voortgang van de behandeling wordt regelmatig besproken. In zo’n voortgangsbespreking kijken we hoever we zijn op weg naar de behandeldoelen. Ook kijken we of het behandelplan nog past of dat het moet worden bijgesteld.

Voor de invulling van de behandeling, zie < Therapieen >

Aan het eind van de behandeling besteden we aandacht aan de vraag: hoe verder na de therapie? Dit kan enkele sessies in beslag nemen.

In een van de laatste bijeenkomsten bespreken we de hele behandeling (eindevaluatie). Hierbij kan gebruik worden gemaakt van een vragenlijst. Ook kunnen naasten hierbij aanwezig zijn.

Als dat nodig is, maken we afspraken over nazorg.

Soms zijn de doelen niet bereikt en is er vervolgtherapie nodig. We sluiten de behandeling dan toch af. Als het mogelijk is, geef ik daarbij een passend advies waarmee u verder kunt zoeken naar verdere hulp.

Wanneer u door uw huisarts of andere arts bent verwezen, ontvangt deze aan het eind van het traject een kennisgeving (afrondingsbrief), tenzij u hiertegen bezwaar heeft.

WORDT DE BEHANDELING VERGOED?

Om in aanmerking te kunnen komen voor een vergoeding van de behandeling, is voor Nederlandse cliënten verwijzing door de huisarts verplicht.

Beroepsverenigingen

Wil je meer weten over onze dienstverlening?
NEEM CONTACT OP