Over Tract

Tract is de naam van de psychologiepraktijk van Josephien van Stokkum. Tract is gevestigd in de regio Limburg. De voornaamste activiteit is psychologische behandeling/psychotherapie.

IK WERK MET CLIËNTEN VAN ALLE LEEFTIJDEN

Daarnaast verzorgt Tract op aanvraag ook consultatie en educatieactiviteiten. Denk hierbij aan voorlichting en advies aan onderwijs- en zorginstellingen, huisartsen, andere hulpverleners, gemeenten en bedrijven. Dit kan middels op maat gemaakte schriftelijke informatiedragers en ook mondeling middels bijeenkomsten, lezingen of individuele gesprekken.

De naam ‘Tract’ werd, toen in 2007 Tract Psychologische Zorg werd opgericht, gekozen als naam voor de praktijk. Deze oude woordstam is verbonden met verschillende betekenissen: ‘richting’, ‘beweging’, ‘oefenen’, ‘voelen’, ‘bezig zijn met’ en ‘spreken over’.

Al deze woorden verwijzen naar de activiteiten van Tract Psychologische zorg. Naar de educatieve activiteiten, en naar de therapeutische activiteiten: het bezig zijn met een ontwikkelingsproces, het vertellen van een (levens)verhaal, het leren opmerken van gevoelens en gedachten; kortom de route die de cliënt met de therapeut samen gaat naar meer begrip voor zichzelf en een beter contact met zijn of haar gevoel.

WACHTTIJD

De wachttijd bedraagt momenteel ongeveer 8 weken.

Beroepsverenigingen

Wil je meer weten over onze dienstverlening?
NEEM CONTACT OP